Huisregels

HUISREGELS
VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

 

Geachte Gast,

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hotel Andante aan Zee gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. Bij het boeken van een kamer gaat u automatisch akkoord met alle huisregels. 

ALGEMENE REGELS:

 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden van alle gasten die op de kamer zullen overnachten, niet alleen van de hoofdboeker. 
 • U gaat bij het boeken automatisch akkoord om uw persoonlijke gegevens te delen met het personeel van de receptie. Het kan zijn dat er bij het inchecken een kopie/scan van uw ID/paspoort wordt gemaakt. Deze wordt tot uiterlijk drie weken na uw verblijf bewaard. 
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Andante aan Zee is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

HET IS VERBODEN OM:

 • nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Andante aan Zee kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel. Indien wel lachgas op de kamer wordt aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
 • overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • de kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.
 • confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor € 25,00 schoonmaakkosten.
 • uw kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. Bij normaal gebruik liggen er hooguit wat snippers, kruimels, een stukje papier op de grond. Bij alle situatie die het normale gebruik overtreft rekenen wij u € 25,00 schoonmaakkosten aan.
 • op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11.00 uur. Voor ieder half uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij € 25,00 in rekening.

BORG VOOR WALK-IN GASTEN

Voor gasten die direct bij de receptie een reservering willen maken, vragen wij een borg van €100,- contant. Dit dient u tijdens het maken van uw reservering bij de receptie te betalen. Als uw kamer na verblijf in orde is, ontvangt u bij het uitchecken uw borg terug.